Disclaimer

Disclaimer

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld.
  • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
  • De gedeelde resultaten van cliënten en Ellen Pillen dienen ter illustratie en zijn geen garantie voor de resultaten die jij kan bereiken. 
  • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de resultaten die je met onze methode bereikt.